Organiseerders

Vanaf Australië tot in Suid Afrika werk ons saam ter ondersteuning van Helpende Hand se Stop Honger & Help Hetta Projek

Byron Keno Produsent & Musikant BEATMAKERS  

Rene Roux
Hoof van Kommunikasie
Helpende Hand 

Joe en Cecile Vermeulen
Predikants Paar & Musikant
Grace Reformed Church

Hannes Noeth
Uitvoerende Hoof
Helpende Hand

Helpende Hand se Dagbestuur Span

Solidariteit Helpende Hand se roeping is gemeenskaps-ontwikkeling. Dit is wat ons wil doen, moet doen en ons mee besig hou. Ons dink verbondsmatig, met ander woorde, mense is verbonde aan mekaar. Ons het ’n verantwoordelikheid teenoor mekaar en teenoor die gemeenskap. Ons leef binne ’n gemeenskap en wil die gemeenskap ontwikkel waarbinne ons leef.

Ons is geskoei op die beginsels van die 1949 Afrikaner Helpmerkaarbeweging waar die fokus val op help, saam en ons. Jy is nie alleen nie, maar deel van ‘n gemeenskap. Om ’n gemeenskap te ontwikkel en die uitdagings van die dag aan te spreek moet ’n mens strukture bou en volhoubare oplossings bied.

Ons missie is om hulpbronne, energie en tyd te spandeer aan oplossings wat nie volhoubaar is nie, maak nie sin nie. Daarom was Solidariteit Helpende Hand se strategie van die begin af sterk strukture wat volhoubare oplossings bied. Armoede moenie net draagliker gemaak word nie, maar moet voorkom en verbreek word. By monde van Flip Buys was die beste helpende hand nog altyd dié een aan die einde van elke mens se eie arm. Daarom is dit Solidariteit Helpende Hand se doel om mense te help om hulself te help.


Hierdie strategie word in ons embleem uitgebeeld: dit is nie ’n bedelhand nie en ook nie ’n gebalde vuis nie. Dit is ’n helpende hand, eerstens gerig op kwesbare groepe soos ouer mense, kinders en mense met gestremdhede en dan ook gesinne. Tweedens is die klem op volhoubare voorkoming en verbreking van maatskaplike probleme. Opleiding speel hier ’n belangrike rol. Mense se vlakke van opleiding bepaal hul vlakke van inkomste en daarom bly opleiding en opvoeding die beste belegging wat daar is. Dit is die kragtigste enjin van voorspoed en vorm deel van ’n omvattende maatskaplike ontwikkelingstrategie.

Solidariteit Helpende Hand wil maatskaplik-gebaseerde gemeenskapsontwikkeling in gemeenskappe bevorder deur volhoubare ontwikkelingsprogramme en -projekte, opleiding, netwerkvorming en hulpbron ontginning. Sodoende kan die mens deur sy gemeenskap ’n ontwikkelde, selfstandige, selfverantwoordelike en optimaal funksionerende persoon word. Dit sal gesonde en funksionerende gemeenskappe tot gevolg hê. Die uitkoms moet ‘n toekoms wees waarin die Afrikaner-kultuurgemeenskap en die Afrikaanse taalgemeenskap vry, veilig en voorspoedig kan wees.

Ons Gemeenskapsherstelplan het verder ten doel om gemeenskapskrag te ontgin. Hierdie krag lê in elke persoon se menslike potensiaal en godgegewe talente en gawes wat verder ontgin en ontsluit moet word. Volhoubare gemeenskapsontwikkeling kan slegs materialiseer indien die gemeenskappe volle vennote en drywers van die ontwikkelings prosesse word en nie blote ontvangers of deelnemers bly nie. Die krag van die gemeenskap lê daarin dat gemeenskappe hul beskikbare hulpbronne mobiliseer en gemeenskapslede die onderskeie uitdagings uit hul eie wilsbeweging aanpak. Die krag van die gemeenskap word gesien in opstaan, saamstaan en saamwerk.

Lees meer oor in die Stop Honger projek

Lees meerElkeen van ons is ‘n ambassadeur van verandering en speel ‘n integrale rol om ons eie gemeenskappe te laat floreer. Dan vorm ons ‘n gemeenskap wat met hart, in krag saamstaan om hoop uit te dra. Daarom glo ons in die krag van die gemeenskap: uit die gemeenskap, deur die gemeenskap en vir die gemeenskap.

Solidariteit Helpende Hand het tans uit drie gemeenskapsentrums,
naamlik
Ons Plek 1: Strand;
Ons Plek 2: Derdepoort;
en Ons Plek 3: Volksrust,
en twee mediese ondersteuningsprojekte.

Die drie gemeenskapsentrums is gestig om veilige kleuter en/of naskoolversorging in die onderskeie gemeenskappe beskikbaar te stel. Tans akkommodeer die gemeenskapsentrums 158 kinders tesame in die onderskeie na-skoolsentrums, terwyl die sentrum in Ons Plek: Strand 9 kleuters en Ons Plek: Volksrust 16 kleuters in die kleuterskool het.

Elke aand is daar kleuters wat honger gaan slaap. Hulle ouers kan net eenvoudig nie bekostig om vir hulle kos te voorsien nie. Die #Stophonger-projek is daarop gemik om te sorg dat alle kleuters ʼn voedsame bord kos inkry.
Daar is tans meer as 8 000 kleuters wat deel uitmaak van Solidariteit Helpende Hand se voedingskema. Die projek fokus daarop om behoeftige kleuterskole te ondersteun met koopbewyse om kos aan te koop. Om te verseker dat hierdie kleuters genoeg voedsel ontvang, moet Helpende Hand 1,5 miljoen etes ʼn jaar voorsien.